Back to playlists

ATRAKTOS CAMP

Completed | 2023

Δημιουργώντας το σχολείο του μέλλοντος, το Atraktos Camp συνθέτει ένα σύνολο εναλλακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που στόχο έχουν την ποιοτική αναζήτηση της γνώσης μέσα από εναλλακτικές, βιωματικές πρακτικές μάθησης. Το φετινό Atraktos Camp με τίτλο  “Rebels News! with a cause..” είναι ένα πρωτότυπο διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, ηλικίας 10-12 ετών. Συνδυάζοντας την εφευρετικότητα, τη δημιουργία, την εξερεύνηση και πολλαπλά γνωστικά πεδία, το πρόγραμμα επιχειρεί να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με νέα ερεθίσματα και θα κληθούν να τα θέσουν σε εφαρμογή.

Το  “Rebels News! with a cause..” χρησιμοποιεί τη βιωματική μάθηση και το παιχνίδι ως βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τη διαδικασία της έκδοσης ενός ενημερωτικού περιοδικού, τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή, καταλήγοντας στο τέλος των μαθημάτων να δημιουργήσουν συνεργατικά το δικό τους πρωτότυπο έργο. Οι μαθητές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε διαφορετικούς τομείς γύρω από τη δημιουργία ενός ενημερωτικού μέσου, όπως η φωτογραφία, η γραφιστική, η σύνταξη κειμένων, το web development, η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων, η οργάνωση και η πραγματοποίηση συνεντεύξεων, η επιτόπια έρευνα σε διαφορετικά σημεία της πόλης, η διαχείριση έργου (project management), η επιχειρηματικότητα και η καλλιτεχνική δημιουργία.

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, καθώς οι μαθητές θα διδαχθούν τρόπους για να αφηγούνται και να επικοινωνούν ένα γεγονός, να παίρνουν θέση σε θέματα της καθημερινότητάς τους και να επιχειρηματολογούν σχετικά με τη γνώμη τους, αλλά και να διακρίνουν τα fake απο τα real news. Στόχος είναι τα θέματα που θα διαπραγματευτούμε να συνδεθούν με τη σχολική διδακτέα ύλη, παράλληλα με την προσφορά γνώσης και δεξιοτήτων γύρω από ζητήματα που δε διδάσκονται στο σχολείο, αλλά αποτελούν σημαντικές γνώσεις για τους πολίτες του μέλλοντος.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί κάθε Δευτέρα από τις 18:00 έως τις 19:30 στην Άτρακτο και η παρουσία όλες τις ημέρες είναι υποχρεωτική.

10/10, 17/10, 24/10, 31/10 , 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12

Σχεδιασμός, επιμέλεια και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος Πολύνα Ξηραδάκη σε συνεργασία με τους εισηγητές Εμμανουέλα Κυριακοπούλου, Χριστίνα Μαυρομάτη και Άλκη Αβαρκιώτη. 

Τι θα μάθουν τα παιδιά;

Οι μαθητές θα μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες, να κάνουν πρωτότυπη έρευνα και να αφηγούνται γεγονότα και ιστορίες χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα. Για τον σκοπό αυτόν θα ακολουθήσουν όλα τα στάδια, από το brainstorming μέχρι τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προϊόντος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός περιοδικού.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές θα κληθούν:

  1. Να πάρουν ομαδικές αποφάσεις. Σε κάθε στάδιο του προγράμματος οι μαθητές θα καλούνται να λαμβάνουν θέση, να την εκφράζουν, να ακούν τις απόψεις των υπολοίπων και να αποφασίζουν από κοινού. Με τον τρόπο αυτόν αναπτύσσουν τόσο το ομαδικό πνεύμα όσο και την κριτική τους σκέψη.
  2. Να αναπτύξουν πρακτικές επιδεξιότητες μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία και τον σχεδιασμό του περιοδικού τους.
  3. Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες, καθώς θα έρθουν σε επαφή με εργαλεία όπως το illustrator, το photoshop και το in-design, αλλά και με τη διαδικασία δημιουργίας μιας ιστοσελίδας (web development).
  4. Να κάνουν πρωτότυπη έρευνα πάνω σε μια θεματική. Θα γνωρίσουν εργαλεία και μεθόδους μέσα από τα οποία θα ψάχνουν, θα οργανώνουν και τελικά θα παρουσιάζουν πληροφορίες γύρω από ένα θέμα.
  5. Να οργανώνουν τη δουλειά τους, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο μέσα από τις αρχές του project management όσο και πρακτικό μέσα από την έκδοση του δικού τους συνεργατικού περιοδικού.

Τα κριτήρια  επιλογής των παιδιών είναι τα παρακάτω:

Παιδιά με μόνιμη κατοικία στον Κολωνό Αττικής

Παιδιά από Kοινωνικές Δομές

Παιδιά απ’ όλη την Αττική

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και η ομάδα θα αποτελείται από ίσο αριθμό αγοριών και κοριτσιών.

Διαβάστε το Απολογιστικό Report του Καλοκαιρινού Rebels News.. with a cause ΕΔΩ

Scroll top